Studie Nature-based Solutions in West-Afrikaanse kustgebieden

Bron:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Deze marktstudie (Engelstalig) brengt in kaart welke Nature-based Solutions (NBS) op dit moment in ontwikkeling zijn op diverse locaties langs de West-Afrikaanse kust. Het rapport beschrijft de huidige stand van zaken voor een dertigtal projecten. Het informeert welke oplossingen er zijn voor problemen zoals overstromingen en erosie langs de West-Afrikaanse kustlijn. Ook gaat het in op de zakelijke kansen die er zijn voor een herstel van de natuurlijke omgeving en het betrekken van de lokale gemeenschap.

Download rapport Je verlaat deze website