The U.S. market for sports innovation

Bron:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlands consulaat-generaal in Miami Nederlands consulaat-generaal in San Francisco

Het Nederlandse consulaat-generaal in Miami en het Nederlandse consulaat-generaal in San Francisco hebben in medio 2022 het Engelstalige rapport ‘The U.S. market for sports innovation : analysis of market dynamics and key opportunities for the Netherlands in: (1) Green venues, (2) Innovative fan engagement, (3) Enhanced sports performance and (4) Community sport (Sport for all) gepubliceerd. Het beschrijft de markt voor sportinnovatie op deze 4 deelonderwerpen in Californië, Florida en Texas met de bijbehorende kansen die daar liggen voor Nederlandse bedrijven.

Informatie

Meer weten over de zakelijke kansen in de Verenigde Staten? Bekijk de landeninformatie bij RVO.

Contact:
RVO
T 088 042 42 42

Download rapport Je verlaat deze website