Koninklijke Metaalunie

De snelle technologische ontwikkelingen gaan gepaard met vele nieuwe uitdagingen maar bieden even zo volop nieuwe kansen voor de sector. Dat geldt ook voor de internationalisering van het mkb dat in toenemende mate verder moeten internationaliseren om groei en continuïteit te waarborgen. Daarom ondersteunt en stimuleert Metaalunie de leden bij zowel innovatie als internationaal ondernemerschap.

Via de afdeling ledenservice en de steunpunten biedt zij (veelal internationaal juridisch en fiscaal) advies en wijst zij haar leden op de valkuilen die er liggen bij de export. Daarnaast organiseert Metaalunie bijeenkomsten, collectieve deelnames op buitenlandse beurzen zoals op de Hannover Messe en organiseert zij handelsmissies. Metaalunie ontwikkelt en onderhoudt een groot netwerk met publieke en private organisatie in binnen- en buitenland met als doel de juiste verbindingen te leggen voor de leden die zo snel toegang krijgen tot de juiste bronnen voor informatie, advies en kennis. Via de SIB-subsidie van RVO helpt Metaalunie ondernemers met geen of beperkte ervaring inzichten te verkrijgen voor het ontwikkelen van een internationalisering strategie voor hun bedrijf.