FME

Maatschappelijke uitdagingen bieden kansen, ook internationaal. Nederlandse technologiebedrijven hebben een toppositie als het gaat om vraagstukken op het gebied van energie, zorg, voedsel en gebouwde omgeving. Met onze kennis, ervaring en technologie kunnen wij integrale oplossingen bieden.

En dat is wat de internationale markt vraagt: innovatiekracht en totaaloplossingen. Daarvoor is het belangrijk dat we samen optrekken. Door samen op te trekken kunnen we internationale kansen benutten en bijdragen aan het oplossen van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.

FME helpt je die kansen te verzilveren met internationale kennis en ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Marktanalyses
  • Internationaal ledenvoordeel
  • Eerstelijnsadvies
  • Gericht activiteitenaanbod van internationale missies en beurzen, workshop, trainingen en seminars.
  • Vanuit de clusters Agri & Food, Gebouwde Omgeving en Energy is er volop aandacht voor de wereldwijde maatschappelijke uitdagingen waaraan de technologische industrie in Nederland een belangrijke bijdrage kan leveren in het oplossen ervan.
Meest recente publicaties