Samen sterker met Team Nederland

‘Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen kunnen door intensivering van de samenwerking meer marktaandeel veroveren op nieuwe groeimarkten in bijvoorbeeld Azië en Zuid-Amerika. Eén merkstrategie voor Nederland, het verbeteren van de exportfinanciering voor het MKB en een slimmere organisatie van de handelsbevordering kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.’ Dat staat in het rapport ‘Team Nederland: samen sterker in de wereld’, dat vandaag wordt overhandigd aan minister Lilianne Ploumen, minister Henk Kamp en de voorzitter van de Dutch Trade & Investment Board (DTIB), Thecla Bodewes. Met de maatregelen moet Nederland in 2030 40% van het nationaal inkomen in het buitenland kunnen verdienen (nu ca. 32%).

Nederland als magneet én springplank
‘Voor banen en welvaart op lange termijn moeten we buiten Europa meer marktaandeel veroveren én daarnaast meer kennisintensieve bedrijven aan ons land weten te binden. Dat vraagt om een nationale aanpak waarbij bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mainports nauwer samenwerken. Alleen dan worden we een magneet voor kennisintensieve bedrijven én een springplank naar de rest van de wereld,’ aldus Chris Buijink voorzitter van de stuurgroep die het rapport opstelde.
Volgens het rapport ontstaan door de opkomst van bijvoorbeeld megasteden in Afrika en Azië en bijvoorbeeld de energietransitie juist voor Nederlandse bedrijven grote kansen op de wereldmarkt. Vaak gaat het alleen om ‘moeilijker’ markten waar overheid en bedrijfsleven nauw en langjarig moeten samenwerken om de ambities waar te maken.

De maatregelen
In het advies bepleit de stuurgroep onder meer de volgende maatregelen:

  • Nederland ontbeert nu één duidelijke visie, met één ‘branding’-strategie om ons land succesvol te positioneren. Een nieuwe ‘International Strategy Board’ met daarin o.a. de ministers van EZ, Buitenlandse Handel en de private sector moet hierin verandering brengen;
  • Intensievere publiek-private samenwerking bij bijvoorbeeld het verzamelen van informatie over kansen in groeimarkten en een betere follow-up van handelsmissies en samenwerking met de posten;
  • Betere exportfinanciering. Als het gaat om financiering van export en internationale samenwerking liggen er veel mogelijkheden voor verbetering. Het nieuwe Invest-NL kan hierin een belangrijke rol spelen met bijvoorbeeld één loket voor het MKB en als regisseur bij het ‘bankable’ maken van kansrijke projecten in groeimarkten. Op die manier moet Nederland gelijkwaardige aanbiedingen kunnen doen als andere Westerse landen;
  • Meer kennis en talent aantrekken. Een sterk fiscaal vestigingsklimaat, behoud van de zogeheten 30% regeling, meer ruimte op internationale scholen en bijvoorbeeld een beurzenprogramma voor het aantrekken (en behouden) van talenten moet zorgen dat Nederland meer kennisintensieve bedrijven aan zich weet te binden.

Voor uitvoering van het totale programma is volgens het rapport in totaal ca. 50 miljoen nodig, naast vooral een slimme inzet van bestaande middelen van Invest-NL voor bijvoorbeeld betere exportfinanciering voor het MKB.

Achtergronden
Het rapport is opgesteld door een stuurgroep op verzoek van de DTIB. Download hier het hele rapport. De Stuurgroep die het rapport heeft opgesteld bestond naast Chris Buijink (voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken) van private zijde uit: Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter FME), Steven Lak (voorzitter evofenedex) en Cees Oudshoorn (alg. directeur VNO-NCW en MKB-Nederland), en van publieke zijde: Kajsa Ollongren (loco-burgemeester Amsterdam) en Guido Landheer (plaatsvervangend DG Buitenlandse Economische Betrekkingen ministerie van BZ). Jasper Wesseling (plaatsvervangend DG Bedrijfsleven & Innovatie) adviseerde de Stuurgroep vanuit het ministerie van Economische Zaken.

Voor vragen kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen:

  • VNO-NCW en MKB-Nederland, woordvoerder Edwin van Scherrenburg
  • NVB, woordvoerder Bart van Leeuwen
  • FME, woordvoerder Joris Prinssen
  • evofenedex, woordvoerder Raymond Mens
  • Gemeente Amsterdam, woordvoerder Sebastiaan Meijer
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, woordvoerder Erwin Buter