Canada

Outsource to the Caribbean

Outsource to the Caribbean Confe

The Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export), in partnership with the Caribbean Association of Investment Promotion agencies (CAIPA), has set its sights once again on increasing its share of the growing US$140 billion outsourcing industry, with the hosting of the biennial Outsource to the Caribbean Con

CvO, Eur.1 en factuurverklaringen

Praktische workshop over Oorspro

Bij het verzenden van goederen over onze landsgrenzen heb je om uiteenlopende redenen een oorsprongsdocument nodig.
Zo’n Certificaat van Oorsprong bevat alle relevante informatie die nodig is om de oorsprong voor een product aan te duiden.

Canada: voedselverwerkende industrie

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Canada biedt kansen voor de Nederlandse voedselverwerkende industrie. De Canadese overheid streeft ernaar om Canada te positioneren als wereldwijde koploper op het gebied van voedingsmiddelen.

Investeringen om Manitoba te vergroenen

Investeringsovereenkomst voor Canadese provincie

De Canadese federale overheid en de provincie Manitoba hebben een overeenkomst getekend voor een investering van 1,1 miljard Canadese dollars (CAD) in projecten om de infrastructuur van Manitoba te verbeteren.

Mogelijkheden zijn er op het gebied van:

Het oprichten van een vestiging in Canada

De belangrijkste aandachtspunten

Nederlandse innovatie in goederen en diensten trekt de aandacht in Canada. Waar moet je op letten bij het oprichten van een lokale eigen vestiging?