Over internationaalondernemen.nl

Deze website is een initiatief van het Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO), een zelfstandig overlegorgaan van handelsbevorderende organisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het NIO hebben de volgende organisaties zitting:

 • evofenedex
 • FME
 • ING (namens de banken)
 • Koninklijke Metaalunie
 • KvK Nederland
 • MKB-Nederland
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • VNO-NCW

De site fungeert als webportaal voor internationale ondernemers in Nederland en beoogt de rijke hoeveelheid informatie die bij de deelnemende organisaties beschikbaar is, te ontsluiten. De agenda op deze site geeft daarnaast een totaaloverzicht van alle relevante activiteiten van organisaties die zich bezig houden met de bevordering van het internationaal ondernemen en staat open voor aanmeldingen van derden. Tenslotte is de site een communicatieplatform voor de Dutch Trade and Investement Board (DTIB), een publiek-privaat samenwerkingsverband dat werkt aan het versterken van de positie van Nederlandse ondernemingen in het buitenland. Daarbij wordt het ondermeer gevoed door informatie uit het Netwerk Internationaal Ondernemen. De DTB heeft vier focuslanden (Brazilië, India, Rusland en Turkije) aangewezen, waarop overheid en bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen.

Contact

 • Heeft u vragen over het plaatsen van evementen, business opportunities of marktrapporten? Wilt u een storing of fout melden? Heeft u vragen over het NIO of DTIB? Mail ons via het contactformulier.

About internationaal ondernemen.nl

This website is an initiative of the Dutch International Business Network ('Netwerk Internationaal Ondernemen' - NIO), an independant consultative body, consisting of several trade promotion organisations and the Dutch Ministry of Foreign Affairs. The following organisations are members:

 • evofenedex
 • FME
 • ING (representing ABN-AMRO and Rabobank)
 • Koninklijke Metaalunie
 • Chamber of Commerce
 • MKB-Nederland
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • VNO-NCW

Contact

 • Do you have questions about submitting events, business opportunities or market reports? Would you like to report a glitch or error on the site? Would you like to recieve more information on the Dutch International Business Network or NIO? Please use the contact form to reach us.